Privacy

Founded in Friesland is gevestigd op de Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden en is een programma van Stichting Innovatiepact Fryslân.

Algemeen
U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.
 

Privacybeleid / AVG Founded in Friesland versie: 1.0


Achtergrond AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ons tot meer actie en maatregelen wanneer wij gegevens over klanten, personeel of andere personen vastleggen. Het is daarom zaak dat we ons hierop goed voorbereiden en ons hiervan bewust zijn.


Persoonsgegevens
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.


Wat leggen we vast binnen Founded in Friesland?
We leggen zowel online als offline veel zaken vast waar we met AVG wetgeving te maken krijgen:

  • Gespreksverslagen in Office365 (Toegankelijk via computer en mobiel via app)
  • Evaluatiegesprekken (zowel offline als Office365)
  • Contactgegevens via website Founded in Friesland + formulieren voor nieuwsbrief of aanmelding als startup
  • Projectvoorstellen, businessplannen, visitekaartjes (zowel offline als Office365)

Founded in Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij leggen dit vast in ons CRM systeem. Persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn NAW gegevens, functie, telefoonnummer en e-mail 


Wat voor beveiligingsmaatregelen nemen we?

  • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord
  • Computers en mobiele telefoons zijn beveiligd met code en/of vingerafdruk
  • Netwerkmappen (Office365) zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die rechten hiervoor hebben
  • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https://)
  • We stellen een geheimhoudingsverklaring op voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
  • We informeren en trainen onze medewerkers regelmatig op het gebied van privacy en het omgaan met gevoelige informatie.

Ontwikkeling

Strategie, branding en design: www.maibru.com

Technische uitwerking: www.sigbar.nl