Startup in Residence

Of het nu gaat om het sorteren van afval, de gevolgen van klimaatverandering of fietsveiligheid in het buitengebied; Noord-Nederland biedt genoeg uitdagingen. Daarom maken we in het Startup in Residence programma de verbinding tussen publieke organisaties en ambitieuze startups.

Startup in Residence is een 6 maanden durend programma waarbij je intensief wordt gecoacht en getraind. Sluit jouw oplossing naadloos aan op de uitdaging? Dan zijn onze publieke partners jouw launching customer.

Contactpersoon:

Harkboot.nl

De harkmethodiek van Harkboot.nl verwijdert wortelende waterplanten, waaronder exoten, op een zo ecologisch verantwoord mogelijke wijze. Deze editie van Startup in Residence werken ze samen met de Provincie Fryslân. Harkboot.nl lost meerdere uitdagingen op: “De harkmethodiek is een oplossing voor het bestrijden van bepaalde inheemse en exotische wortelende ongewenste waterplanten. Denk hierbij aan Gele plomp en Riet of Waterwaaier en Ongelijkbladig Vederkruid. Zo maken we wateren beter bevisbaar, wordt de doorstroming van water langdurig verbeterd en wordt varen of zwemmen makkelijker”, legt co-founder Leon Sterk uit.

Green Caravan

De startup betreedt eind 2021 als e-Mobility Service Provider de markt met de enige laadpas die bijhoudt wat de CO2-uitstoot van je laadsessies is. Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 laadpassen in omloop. De volgende stap is het realiseren van fossielvrije laadpleinen voor elektrische auto’s en vrachtwagens. Founder Ferry Tap blikt vooruit: “Onze ambitie is om 5 laadpleinen operationeel te hebben eind 2024, en daarna op te schalen naar een Europees fossielvrij laadnetwerk.” Deze editie van Startup in Residence Noord-Nederland werken ze samen met Provincie Drenthe en Provincie Groningen aan het mogelijk maken van een Green Caravan laadplein in Noord-Nederland.

Techmaps

Deze startup zit nu volop in de groei- en ontwikkelingsfase. “We hebben in de afgelopen jaren overwoekerende waterplantenpopulaties in kaart gebracht voor gebiedsbeheerders in het IJsselmeergebied. Op basis van deze samenwerking en ervaring hebben we onze producten ontwikkeld; overzichtskaarten van huidige waterplantenpopulaties, een maai app waarmee met meer rendement gemaaid kan worden, en waterplanten.nu, een gratis app voor watersporters waarmee ze de planten kunnen omzeilen. In deze fase van ons bedrijf willen we groeien", deelt founder Chris de Graaff. Een mooie volgende stap is de samenwerking binnen Startup in Residence met Provincie Groningen, waar boten op het Oldambtmeer met hun kiel of schroef vast komen te zitten in de waterplanten. 

BioScope

BioScope is inmiddels met diverse informatiediensten voor boeren en adviseurs in de markt actief. Developer Rinus Vijftigschild en founder Tamme van der Wal delen: “We hebben een bodem- en gewasmonitoringsapp genaamd FieldScout, we leveren beregeningsadvies (ook via FieldScout) en we hebben een oogstprognosedienst speciaal voor broccolitelers.” Dé reden om deze editie van Startup in Residence Noord-Nederland samen te werken met Provincie Fryslân aan het verminderen van stikstofemissie: “De vraag van de provincie om boeren en loonwerkers te helpen om emissies te beperken past erg goed bij ons. We hebben informatiebronnen beschikbaar en het is ook een zeer relevante behoefte bij boeren.”

ScoutinScience

Deze startup is inmiddels 3 jaar actief en werkt in demonstratie-/pilotprojecten samen met een aantal universitaire en applied sciences klanten. ScoutinScience werkt binnen Startup in Residence samen met NHL Stenden Hogeschool en Campus Groningen, waar de vraag ligt hoe ze innovatief ondernemerschap en het actief faciliteren van het bedrijfsleven stimuleren. Startup ScoutinScience deelt: “We streven naar het creëren van een duurzaam innovatie-ecosysteem dat economische groei en sociale vooruitgang stimuleert in Noord-Nederland, door gebruik te maken van de complementariteit van de campussen in Groningen en Friesland, en onderzoekers, studenten, bedrijven en industrieën in de regio te betrekken via een online platform.”

DroneQ Robotics

Robotica, artificial intelligence en elektrificatie nemen een steeds grotere rol in ons privé en zakelijk leven."Met DroneQ zijn we nu zover dat we met de oplossing die het hart vormt van onze propositie, Autonomous Asset Integrity Management System (AAIMS), effectief de markt op kunnen. We hebben de afgelopen jaren dit al als losse diensten gedaan, zoals drone inspecties, inspecties met onderwater robots en onbemande vaartuigen maar nog nooit als integraal AAIMS”, legt founder John Troch uit. Een mooie volgende stap is de samenwerking binnen Startup in Residence met Groningen Seaports aan de autonome haveninspectie.