Lok op 1: subsidiekansen voor Friese startups en scale-ups

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Per 8 oktober zijn de volgende regelingen aan te vragen:

Ons ecosysteem

Innovatiematrix

Interessante subsidie voor Friese ondernemers voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart. De subsidie bedraagt eenmalig €2.500. Vervolgens wordt er gepitcht aan de innovatiematrix met Friese experts, die je verder kunnen helpen met hulpvragen die je hebt voor je innovatieve plannen.
 

Nieuwe economie challenge

Subsidie voor organisaties die een innovatief idee (verder) willen ontwikkelen tot een innovatief product, procedé of dienst. Zo kan de subsidie gebruikt worden voor een vergoeding van eigen uren en om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten (o.a. eigen uren, advieskosten en materiaal), met een maximum van €15.000 per project.


Toekomstgericht investeren

Met de regeling ‘toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van €15.000 per project.

Bij alle drie subsidies geldt de voorwaarde dat de aanvraag moet passen in één van de volgende thema's: van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, van zorg naar positieve gezondheid, van analoge naar digitale samenleving en naar de 1,5 meter economie.

Let op: het beschikbare budget is beperkt. Zie je kansen voor jouw innovatieve plannen? Vraag hem zo snel mogelijk aan!

Meer informatie vind je hier