Maak kennis met de andere tafelgasten!

Op 14 maart komen we tijdens het Impact Diner samen met gedreven verschilmakers. Welkom! Met jouw ambitie werken we samen aan een betere wereld. De avond staat in het teken van verbinding: door elkaar beter te leren kennen creëren we korte lijntjes. We dagen elkaar uit in onze maatschappelijke ambities als ondernemers en bepalen samen concrete acties om deze doelen te versnellen.

Kortom, een diner bomvol inspiratie!
Ben je benieuwd wie er nog meer aanschuift en wat zijn of haar ambitie is? Check it out.

Provincie Friesland

Voor een sterke economie hebben we diverse bedrijven nodig die elkaar versterken en uitdagen om te innoveren. Daarom zet de Provincie Friesland zich in voor de aanwas van nieuwe bedrijven en doorgroei van bestaande bedrijven. De focuspunten zijn als volgt: toetreding van nieuwe startups tot de markt, kennis vertalen naar business en startups opschalen naar volwaardige scale-ups. 

Bij het Impact Diner zijn onder andere aanwezig:

Founded in Friesland & Ecosysteem Support

Het Friese ecosysteem is er voor ondernemend talent, startups en scale-ups. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst. We bieden support van start tot groei. Met hoogwaardige startupprogramma’s voorzien we in kennis, inspiratie en verbinding met de juiste partners. 

Aan tafel vind je onder andere:

Het Friese startup-ecosysteem

Gastspreker: Mark Hillen - Social Enterprise NL

Mark Hillen is de voorzitter van Social Enterprise NL en deelt tijdens het Impact Diner een bijdrage als gastspreker van de avond. Met deze organisatie zet Mark zich in voor de sociaal ondernemers in Nederland. Zij banen de weg naar een nieuwe economie: een economie die werkt voor alle mensen; circulair, inclusief en armoedevrij. Social Enterprise NL verbindt en versterkt deze ondernemers, en werkt aan een gunstiger ecosysteem. 

Connect met Mark Hillen.

Website Social Enterprise NL

Dennis Mous - Elzinga & van der Krieke

Elzinga van der Krieke staat voor circulaire ontwikkeling en productie van kunststof innovaties. Van ontwikkeling tot matrijsmakerij tot productie in een zeer duurzame omgeving en met sterke ketenpartners. 

Connect met Dennis Mous.

Website EvdK

Marissa de Boer - SusPhos

SusPhos maakt hoogwaardige producten, zoals vlamvertragers uit afvalwater. Zo willen wij 40% van ons fossiel fosfaat import verminderen. Op dit moment werkt SusPhos aan het ontwerp van haar eerste fabriek om dit te realiseren op grote schaal. 

Connect met Marissa de Boer.

Website SusPhos

Robbert Lodewijks - HULO

We want to save 4,000,000,000 Olympic pools of clean drinking water. Onze maatschappelijke ambitie is om de regio nog meer kennis te laten maken met innovaties en de mogelijkheden die er zijn op gebied van ondernemen. Daarnaast hopen we met HULO een flexibele werkgever te worden voor onder andere talenten uit de regio. 

Connect met Robbert Lodewijks.

Website HULO

Joost Paques - Paques Biomaterials

Het gebruik van plastics in toepassingen in de landbouw moeten we helemaal verbieden. Daarom is het onbze missie voedsel vanuit de landbouw 100% microplastic vrij te maken. Hier biedt PHA een antwoord op. 

Connect met Joost Paques.

Website Paques Biomaterials

Rudy Dijkstra - Acquaint

Het is onze passie om met innovatieve technieken te werken, en hiermee een maatschappelijke impact te leveren aan het behoud of het creëren van gezonde levensstandaarden voor mens en milieu, en daarmee wereldwijde aandacht voor de waterproblematiek.

Connect met Rudy Dijkstra.

Website Acquaint

Christian Visser - Syklus

Wij willen lokale en laagwaardige reststromen omzetten in hoogwaardige ingrediënten, om op deze manier de CO2 emissie in de voedselketen aanzienlijk te reduceren.

Connect met Christian Visser

Website Syklus

Geertje Dam - TAEM.io

Met TAEM.io gaan we meer inclusieve gezonde en succesvolle skill-based arbeidsmarkt. Over 10 jaar is het 2032. Verwacht wordt dat in 2025 wereldwijd ongeveer de helft van alle medewerkers hun skills moeten vernieuwen. In de hele wereld werken 3,2 biljoen mensen. Microsoft bereikt daarvan 25 miljoen mensen. Dat is ook ons doel! Miljoenen gebruiken over 10 jaar TAEMio als DIY Future of Work tool. We zijn in gesprek met VC om onze eerste internationale ambities te gaan financieren. 

Maurits Alberda - SeaQurrent

SeaQurrent wil meer lokale duurzame, betrouwbare en betaalbare energie opwekken met haar TidalKite technologie. Op deze manier draagt SeaQurrent bij aan een duurzame toekomst, energieonafhankelijkheid en nieuwe werkgelegenheid in de regio.

Riko Kruit - EVoltify

Onder het motto "Let's change the way we charge" wil EVoltify elektrisch rijden voor iedereen beschikbaar maken door op een slimme manier om te gaan met de beschikbare elektrische laadinfrastructuur en capaciteit. Om alle elektrische voertuigen in de toekomst te kunnen blijven voorzien van genoeg energie, moeten we oplossingen vinden om dit duurzaam mogelijk te blijven maken. Daarvoor heeft EVoltify een systeem ontwikkeld die het mogelijk maakt om elektriciteit decentraal te distribueren op de momenten dat daar naar gevraagd wordt: on demand off-grid EV charging!