Aflevering 3

Mkb en startups

Tijdens deze derde aflevering verkent Marijke de lessons learned van startups binnen het Friese mkb. Welke kansen en uitdagingen zijn er te benoemen? Emile Stuy (Anker Stuy), Josien Andringa (Templer) en Wessel de Haan (Elfsquad) schuiven aan.