Hét belang van startups, scale-ups en een startup-ecosysteem: leer het in een paar minuten!

Startup en scale-up; termen die tegenwoordig te pas en onpas worden gebruikt, maar wat betekenen ze precies en waarom maken wij ons hier zo hard voor? Dat laatste heeft te maken met de maatschappelijke en economische impact die ze hebben. Zo spelen ze een belangrijke rol in de regionale transitie-opgaven: van lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie en van analoog naar digitaal. Daarnaast zijn ze van belang voor economische groei, werkgelegenheid en (brede) welvaart in de regio. Ook brengen ze een nieuwe dynamiek; start- en scale-ups zijn namelijk per definitie innovatief en prikkelen zo gevestigde bedrijven en industrieën om ook te innoveren. Kortom: een regio met een sterk startup-ecosysteem (een plek waar startups makkelijk worden opgezet en door kunnen groeien naar scale-ups) heeft dus heel wat maatschappelijke en economische voordelen. In dit artikel leggen we uit hoe dat er concreet uitziet!

 

Wat voegen startups dan precies toe?

Kortgezegd bedoelen we met startups innovatieve ondernemingen met de ambitie en potentie om (inter)nationaal te groeien. Scale-ups zijn vervolgens startups die de eerste fasen na oprichting succesvol hebben doorlopen door op te schalen met een bewezen verdienmodel en betalende klanten. Het startup-ecosysteem wordt gevormd door start- en scale-ups en verschillende organisaties met als gezamenlijk doel om nieuwe startups te laten ontstaan en bestaande start- en scale-ups optimaal te laten groeien. Dit kunnen bijvoorbeeld kennisinstellingen, overheden, investeerders of incubators zijn. Dat klinkt leuk, maar wat levert het uiteindelijk op? Nou, een hele boel zo toonde een recent rapport van Techleap aan:

  • Meer productiviteit: dit groeit bij start- en scale-ups gemiddeld drie keer sneller dan bij het mkb en twaalf keer sneller dan bij het grootbedrijf. Hierdoor zullen de start- en scale-ups van vandaag over twee jaar productiever zijn dan de grootbedrijven van vandaag.
  • Meer werkgelegenheid: een baan binnen een start- of scale-up levert vijf indirecte banen op. Dit zorgt voor extra werkgelegenheid binnen alle opleidingsniveaus. 
  • Efficiënter kapitaal: Rendabele investeringen zijn zes keer effectiever dan bij het mkb en negen keer effectiever dan bij het grootbedrijf. Dit betekent dat omzet bij start- en scale-ups vier keer sneller groeit dan bij het mkb en zeven keer sneller dan bij het grootbedrijf.

(Techleap, 2019)

 

Een blik op de toekomst

Het stimuleren van startupondernemerschap betekent dus het versterken van het totale startup-ecosysteem. Hiervoor is goeie samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Belangrijk hierbij is dat de meerwaarde van startups in de regio bij alle partijen goed duidelijk is. Dat vindt ook onze programmamanager Bertwin: “Ook al is het absolute aantal start- en scale-ups in vergelijking met de gehele bedrijvenpopulatie vaak klein, de economische en maatschappelijke impact is groot. Denk aan een SeaQurrent dat met hun onderwatervliegers energie opwekt, Hydraloop dat wereldwijd zorgt voor unieke waterrecycling of de Carvers die hier door Leeuwarden rijden. Allemaal Friese start- of scale-ups die economische en maatschappelijke impact creëren. En stuk voor stuk onze drijfveer om ons hier hard voor te blijven maken.”

 

Starter of startup; hoe spreken we dezelfde taal?

Toch merken wij dat wanneer we het hebben over de bovenstaande onderwerpen er nog wel eens ruis op de lijn is. Want hoe zit het nou precies? “Het valt ons op dat zowel de bedrijven als ecosysteempartijen nog wel eens andere definities willen gebruiken; starters die door elkaar gehaald worden met startups of een bedrijf dat zichzelf een scale-up noemt, maar nog niet in die fase zit en dus niet de juiste ondersteuning krijgt. Dat de definities door elkaar worden gehaald is op zichzelf niet erg. Maar om als startup-ecosysteem de start- en scale-ups goed te kunnen ondersteunen is het van belang dat alle partijen in het ecosysteem elkaar goed weten te vinden. Die synergie ontstaat als we dezelfde taal spreken”, aldus Bertwin.

 

De animatievideo

Dus, omdat het economisch, maatschappelijk en regionaal belang van startups groot is én omdat we graag willen dat jij precies weet hoe je het aan je omgeving moet uitleggen maakten we een animatievideo. Oftewel, dé manier waarop jij op elke verjaardag in minder dan drie minuten precies vertelt wat een startup, scale-up en startup-ecosysteem zijn én waarom we het keihard nodig hebben. Bekijk de video en deel hem met je netwerk!