Event

EFRO bijeenkomst

Hoe wordt onze regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving circulair, groener, gezonder en digitaler? En hoe spelen we samen in op de toekomst?


In Noord-Nederland zoeken we ondernemers met innovatieve ideeën en initiatieven die onze regio verder helpen. Samenwerken en kennis delen zijn daarbij van groot belang. Om de regionale economie in het Noorden verder te ontwikkelen heeft de Europese Unie voor de komende jaren een subsidiefonds van ruim 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, in de vorm van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). En ons bedrijfsleven en onze kennisinstellingen kunnen deelnemen en profiteren!

 

Eerste subsidie na de zomer: vernieuwde valorisatie-regeling

Kort na de zomer gaat het subsidieloket open voor de eerste subsidie uit het EFRO-programma: de vernieuwde valorisatie-regeling. Met deze subsidie dagen we partijen uit om samen te werken aan innovatieve ideeën en oplossingen die maatschappelijke impact maken in de regio. Met jouw idee los je een probleem op, benut je de kansen van de 4 transities van de regionale innovatiestrategie (RIS3) en draag je bij aan de unieke economische kracht van onze regio. Hierbij maak je gebruik van beschikbare kennis en kunde (valorisatie) en bij voorkeur werk je ook samen met andere bedrijven en kennisinstellingen. 

 

Meer weten over de doelen van deze vernieuwde valorisatie-regeling en over hoe de eerste openstelling verloopt? Kom naar de bijeenkomst over het EFRO-programma en de vernieuwde valorisatie-regeling op maandag 4 juli!