Geslaagde afsluiting Nieuwe Economie Challenge

Volop innovatie door Fries MKB

Op 16 maart kwamen uitvoerders van innovatieve projecten en experts vanuit onderwijs, clusterorganisaties en overheden bijeen in de Kanselarij in Leeuwarden. Zij sloten gezamenlijk de subsidieregeling Nieuwe Economie Challenge (NEC) 2020 af. Aanvragers van de subsidieregeling presenteerden resultaten van innovatietrajecten en voerden gesprekken met andere ondernemers en experts vanuit verschillende vakgebieden, om nieuwe verbindingen te leggen en inspiratie op te doen. Het evenement is georganiseerd door provincie Fryslân, Ynbusiness en Founded in Friesland.
 

Slim papier

Tapp.Online vroeg subsidie aan voor product TempSense. De Leeuwarder international biedt inzicht in supplychains. Het bedrijf voegt chips, sensoren en geprinte elektronica aan verpakkingsmateriaal toe om waarden als temperatuur, luchtvochtigheid en schokken te meten. Oprichter Niels Postma: “De subsidie hielp ons in de hoge ontwikkelingskosten en maakte dit product mogelijk.” Tapp.Online heeft kortgeleden bestellingen van Microsoft en Nestlé binnengekregen. “Als dat de voorbode is voor dit jaar, verwacht ik veel goeds.”
 

Subsidie Nieuwe Economie Challenge

Het coronaherstelpakket Lok op 1: No en Moarn is bedoeld om Fryslân beter uit de crisis te laten komen. Eén van de maatregelen binnen dit pakket, de Nieuwe Economie Challenge 2020, stimuleert de uitvoering van innovatieve projecten die bijdragen aan de brede welvaart in Fryslân.

Projecten kwamen in aanmerking voor subsidie als het project bijdraagt aan één of meerdere transities, zoals ook geformuleerd in de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) voor Noord-Nederland. Van lineaire naar circulaire economie; van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie; van zorg naar preventieve gezondheid en van analoog naar digitaal. Het subsidieplafond van €550.000, waarbij per aanvraag maximaal € 10.000,- werd verstrekt, was binnen een aantal weken bereikt.

Ben je geïnteresseerd in een innovatietraject voor jouw startup of scale-up? Plan een Funding Scan in om de mogelijkheden te bespreken!